Improving employee retention
with language learning

รักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรด้วยการลงทุนในความรู้ พัฒนาทักษะภาษา

การพัฒนากลยุทธ์การรักษาพนักงาน และการเพิ่มความพึงพอใจในที่ทำงานเป็นสิ่งสำคัญ แน่นอนว่า 1 ในวิธีการที่ได้ผลดีที่สุดก็คือการเรียนรู้ภาษา ด้วยโอกาสการเข้ารับการอบรมหรือพัฒนาทักษะที่มากขึ้น ทำให้กำแพงทางภาษาถูกทำลายลง พนักงานถูกกระตุ้นในทำงานร่วมกันเป็นทีมมากขึ้น เสริมสร้างความมั่นใจ และโอกาสในการเติบโตก็จะเพิ่มขึ้นตามมา

ทำไมการรักษาพนักงานจึงเป็นเรื่องที่องค์กรควรให้ความสำคัญ?

การรักษาพนักงานมีประโยชน์ทั้งกับตัวพนักงานเองและองค์กร การที่องค์กรสูญเสียพนักงานที่มีพรสวรรค์ไปสามารถส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมกับองค์กรได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน หรือด้านการบริหารทรัพยากรต่างๆ ก็ตาม

ทุกองค์กรรู้กันดีว่าพนักงานที่อยู่มายาวนานจะได้รับการพัฒนาทักษะ และสั่งสมประสบการณ์ที่มีความเฉพาะทาง ในการที่องค์กรจะรับพนักงานใหม่เข้ามาอาจใช้เวลานานหลายเดือนหรืออาจหลายปีในการเทรนพนักงานให้ชำนาญในสายงานนั้นๆ 

แล้วองค์กรจะสามารถรักษาพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดได้อย่างไร?

คำตอบง่ายๆ เร็วๆ ของทุกคนคงเป็น ‘ต้องทำให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่า’ หรือ ‘ให้สวัสดิการปังๆ’ แต่ถ้ายังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน ลองมาเริ่มด้วยการมอบสวัสดิการการเรียนภาษาให้กับพนักงาน การเรียนภาษาช่วยให้พนักงานได้เรียนรู้สกิลใหม่ๆ พัฒนาทักษะการสื่อสาร และช่วยเสริมความมั่นใจได้เป็นอย่างดี

แล้วการเรียนภาษาช่วยรักษาพนักงาน และลดอัตราการลาออกจากงานได้อย่างไรล่ะ?

ส่งเสริมวัฒนธรรมที่เป็นกลาง

Promotes an inclusive culture

เรามักจะเห็นอัตราการลาออกจากงาน หรือ Turnover Rate ที่สูงกว่าในองค์กรหรือบริษัทต่างชาติ โดยเฉพาะเมื่อพนักงานสามารถพูดภาษาแม่ได้เพียงภาษาเดียว พวกเขามักรู้สึกอึดอัดเวลาต้องสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติ และสุดท้ายก็อาจจบลงที่พวกเขาตัดสินใจนั่งทำงานอย่างปลีกวิเวก

อย่างไรก็ตาม หากพนักงานกลุ่มนี้ได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษากลางที่ใช้กันในที่ทำงานอย่างภาษาอังกฤษ กำแพงหรืออุปสรรคทางภาษาและวัฒนธรรมก็จะสามารถพังทลายลงได้ไม่ยากเลย นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมที่หลากหลายและเปิดกว้าง ทำให้พนักงานรู้สึกสบายใจ และไม่รู้สึกว่าตัวเองแปลกแยกจากคนอื่นๆ เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับการทำงานในทุกๆ วัน

ส่งเสริมการประสานงานในวงกว้าง

Encourages wider collaboration

ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration) และทักษะการสื่อสาร (Communication) เป็นทักษะที่สำคัญอย่างมากในทุกแง่มุมของธุรกิจ รู้หรือไม่ว่าทักษะเหล่านี้สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ด้วยการเรียนภาษา ฟังดูเผินๆ อาจจะดูไม่เกี่ยวกันมากนัก แต่ลองนึกภาพว่าถ้าพนักงานของคุณต้องทำงานร่วมกับคู่ค้าชาวต่างชาติ แต่พวกเข้ากลับสื่อสารกันผิดพลาด การติดต่อประสานงานก็จะไม่มีประสิทธิภาพตามมา เมื่อมองมุมนี้ทักษะภาษา และทักษะ Soft Skills อื่นๆ ก็จะดูเป็นเรื่องเดียวกันในทันที เพราะการที่พนักงานจะสามารถสื่อสารกับลูกค้าหรือคู่ค้าชาวต่างชาติได้ พนักงานจะต้องมีความรู้และความมั่นใจในการใช้ภาษาอย่างน้อยในขั้นเบื้องต้นก่อน ถ้าพนักงานไม่มีทักษะการใช้ภาษามาก่อน การประสานงานตลอดจนการเจรจาต่อรองก็เป็นเรื่องที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้เลย

เพิ่มโอกาสในความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

Opportunity for growth

การเรียนรู้ภาษาไม่เพียงแต่จะช่วยพนักงานในหน้าที่การงานปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังมอบโอกาสใหม่ๆ ในการเติบโต ไม่ว่าจะเป็นการทำงานต่างประเทศ การเลื่อนขั้น ไปจนถึงการพัฒนาประวัติบนเรซูเม่ของตนเอง การเรียนรู้ภาษาใหม่นั้นเป็นทักษะที่สามารถจับต้องได้ที่พวกเขาสามารถติดตัวไปได้ทุกที่ ทั้งในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว ในฐานะองค์กรหรือนายจ้าง การส่งเสริมส่งเสริมการพัฒนาทักษะพนักงานไม่เพียงแต่จะทำให้พนักงานที่มีทักษะการทำงานที่สูงขึ้น แต่องค์กรจะยังได้ Royalty หรือความจงรักภักดีจากพนักงานอีกด้วย ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ที่ประเมินค่าไม่ได้เลยทีเดียว  

การใช้กลยุทธ์ความเป็นอยู่ที่ดี wellbeing strategy รวมกับการเรียนรู้ภาษาเป็นการลงทุนในตัวพนักงานของคุณ ส่งผลให้บริษัทเติบโต เพิ่มสปิริตของทีมและความภักดีของพนักงาน ซึ่งมันไม่เพียงช่วยเสริมการพัฒนาทางวิชาชีพของพนักงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงชีวิตส่วนตัวของพวกเขาเช่นกัน สิ่งเหล่านี้จะทำให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในสถานที่ทำงานมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะอยู่กับบริษัทได้นานยิ่งขึ้น

อาจเป็นเรื่องยากในธุรกิจระดับโลกที่ผู้คนจะต้องทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่หากแต่มีอุปสรรคทางภาษาเกิดขึ้น เมื่ออุปสรรคเหล่านี้หายไป จะทำให้พนักงานทำงานด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งเสริมความสัมพันธ์ในการทำงานให้แน่นแฟ้นขึ้น ทำให้พนักงานมีความสุขขึ้น ศักยภาพการทำงานของผู้ที่ต้องการทำงานในบริษัทสูงขึ้น

EdusoftX เรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

📌Line: @edusoftxth

📌Tel: 02 241 6870

Share This :