We are EdusoftX

Our flexible language learning experience helps to build inclusive and productive workplaces. EdusoftX & IT Edusoft offer high-quality learning that supports both the learners and the company-wide development.

Our Mission

EdusoftX และ IT Edusoft ให้บริการด้านนวัตกรรมการศึกษา 

เน้นพัฒนาทักษะทางด้านภาษาควบคู่ไปกับการพัฒนา 21st Century Skills

ทั้ง Soft Skills และ Digital Literacy

EdusoftX เข้าร่วมงาน Thailand HR Tech 2023 เพื่อนำเสนอโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Busuu และ English Discoveries สำหรับองค์กร บรรยากาศในงาน ภาพถ่ายทีมงาน กับ คุณ บรรณวุฒิ พันธุเวช

กว่า 23 ปีที่ผ่านมา

EdusoftX (เอ็ดดูซอฟต์ เอ็กซ์) และ IT Edusoft (ไอที เอ็ดดูซอฟต์) ดำเนินธุรกิจภายใต้ความตั้งใจที่หวังให้คนไทยเก่งภาษา เทคโนโลยี และมีทักษะการเรียนรู้ที่สามารถ พัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

เราพยายามอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้งที่จะขับเคลื่อนการศึกษาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยการพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านรูปแบบการเรียนรู้แบบ
Hybrid Learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered)

OUR STORY

About EdusoftX & IT Edusoft

0 +
Years of Experience

เราพร้อมที่จะเรียนรู้ มองหาโอกาส และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ต่อยอดและลงมือทำด้วยความมุ่งมั่น เติบโตอย่างมั่นคง และคำนึงถึงความยั่งยืนของธุรกิจ

0 +
Projects Delivered

จากความสำเร็จของผู้ใช้งานในการพัฒนาทักษะภาษาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ

0 +
Languages
พัฒนาทักษะภาษารอบด้าน ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ และคำศัพท์
ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาต่างประเทศอื่นๆ รวม 14 ภาษาจากทั่วโลก
0 K+
Certified Teachers
คัดเลือกคุณครูผู้สอนที่มีประสบการณ์
และได้รับการรับรองตามมาตรฐาน TEFL, TESL, TESOL, และ CEFR C2 Level

OUR CLIENTS

More than 3,000+ organization trust EdusoftX

OUR PARTNERS

More than 40+ partners over the past 23 years

EdusoftX เข้าร่วมงาน Thailand HR Tech 2023 จัดโดย PMAT เพื่อนำเสนอโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Busuu และ English Discoveries สำหรับองค์กร คุณบรรณวุฒิ พันธุเวช ขึ้นพูดบนเวทีในหัวข้อ cognitive learning คืออะไร เพิ่ม roi ของบริษัท
Awards & Accolades

Our award-winning platforms

Our platform has won multiple awards, recognised for its intuitive usability and goal-based learning model.

HOW WE WORK

Why EdusoftX?

Prepare all learners for real-world success and lead them to achieve true English fluency.

Support for institutions

แพลตฟอร์มการเรียนภาษาของ EdusoftX มอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่แตกต่างให้กับการเรียนในห้องเรียน ด้วยการเรียนแบบ Interactive และ Flexible ปรับระดับความยากง่ายของบทเรียนตามระดับของผู้เรียนแต่ละคนด้วยระบบ AI & Machine Learning นอกจากนี้เนื้อหาในระบบการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning ของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อบูรณาการเข้ากับหลักสูตรของสถาบันได้อย่างลงตัว มีเทคนิคการสอนแบบโต้ตอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้สอนและการเรียนรู้ภาษาของผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะภาษาครบทุกทักษะ ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน รวมถึงไวยากรณ์ และคำศัพท์

Support for businesses

EdusoftX สนับสนุนการพัฒนาภาษาในองค์กรด้วยแพลตฟอร์มการเรียนภาษาต่างประเทศที่มีให้เลือกมากถึง 14 ภาษา มีบทเรียนที่หลากหลายครบทุกประเภทธุรกิจ มากกว่า 60,000 บทเรียน ครอบคลุมทุกทักษะที่จำเป็น รวมไปถึงคำศัพท์เพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน การเรียนรู้แบบ Integrated Learning ของเราเป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำหรับวัยทำงาน เรามีระบบ AI & Machine Learning เพื่อช่วยวิเคราะห์และจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละบุคคล ผู้เรียนสามารถตั้ง Goal และออกแบบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Personalised Study Plan) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในระยะยาวและให้ได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน

Complement your curriculum

ตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ยุคใหม่แบบผสมผสานด้วย Hybrid Learning เพื่อให้ผู้เรียนได้ต่อยอดความรู้จากสิ่งที่เรียนรู้ในชั้นเรียนด้วยบทเรียนเพิ่มเติมบนแพลตฟอร์ม ซึ่งสามารถปรับรูปแบบหรือเนื้อหาของบทเรียนให้สอดคล้องกับเนื้อหา วิชาเรียน และจุดประสงค์ในการเรียนรู้ได้

Help learners achieve fluency faster

จากการศึกษาล่าสุดของ University of Maryland พบว่าการเรียนผ่าน Learning Platform ช่วยให้นักเรียนใช้ภาษาได้คล่องแคล่วขึ้นมากขึ้นถึง 4 เท่า เมื่อเทียบกับการเรียนปกติในห้องเรียน และทักษะภาษาจะถูกพัฒนาอย่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเมื่อเรียนควบคู่กัน

Support your learners' career plans

หลักสูตรของ EdusoftX ออกแบบโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโดยเฉพาะ ช่วยให้นักเรียนสื่อสารได้อย่างมั่นใจในภาษาที่เลือกเรียน และบรรลุเป้าหมายในอาชีพที่ใฝ่ฝันด้วยคอร์สเรียนพิเศษที่จัดทำขึ้นตามวัตถุประสงค์ของสายงานอาชีพที่หลากหลาย

Track learners engagement and success

ด้วยการบริหารจัดการโครงการจาก EdusoftX คุณครูจะสามารถติดตามความคืบหน้าของผู้เรียนทุกคนได้ตลอดเวลา นักเรียนทุกคนที่จบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองระดับ CEFR พร้อมรับการวิเคราะห์และประเมินผล

What EdusoftX customers think

CUSTOMER SUCCESS

We’re here to help

EdusoftX และ IT Edusoft มีทีม Customer Success พร้อมช่วยเหลือตลอดเวลา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ บริการลงทะเบียนเรียน บริการคุมสอบ อบรมการใช้งาน รวมถึงการประเมินและสรุปผล

เรามีการทำงานร่วมกันกับลูกค้าแต่ละรายอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างและจัดการหลักสูตรที่เหมาะสมให้ผู้เรียนทุกระดับ กำหนดเนื้อหาหลักสูตร เป้าหมายการเรียนรู้เพื่อเพิ่ม ROI รวมถึงกิจกรรมกระตุ้นการเรียนต่างๆ เพื่อส่งเสริมผลลัพธ์การเรียนรู้ พร้อมทั้ง Report สรุปและรายงานผลการเรียนหลังจบโครงการ

นอกจากบริการด้าน EdTech แล้ว เรายังมีบริการที่เป็น One Stop Service
ด้าน IT Solution และการรับเหมาวางระบบ (System Integrator) อย่างครบวงจร