CEFR คืออะไร?
กรอบมาตรฐานสากลที่คนเรียนภาษาต้องรู้

CEFR คือข้อสอบวัดระดับจริงหรือ?

“CEFR” คำศัพท์ที่ทุกคนจะต้องเคยได้ยินเมื่อพูดถึงการเรียนภาษา ถึงจะเคยได้ยิน แต่บางคนอาจจะยังคงสงสัยว่าจริงๆ แล้ว CEFR คืออะไรกันแน่?

วันนี้ EdusoftX จะมาตอบข้อสงสัย และอธิบายสิ่งที่เรามักเข้าใจผิดเกี่ยวกับ CEFR มาดูกันเลยว่าสิ่งที่เราเคยเข้าใจนั้นถูกต้องแล้วหรือยัง

CEFR ย่อมาจาก Common European Framework of Reference for Languages คือ กรอบมาตรฐานสากลที่ใช้ในการอธิบายความสามารถทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) แบ่งออกเป็นทั้งหมด 6 ระดับ เริ่มตั้งแต่ระดับเริ่มต้น (A1) ไปจนถึงระดับสูง (C2) และสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนภาษาใหม่ CEFR จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการ Set goals และ Track progress การเรียนรู้

สิ่งที่หลายคนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับ CEFR ‼️

✔️CEFR เป็นแค่กรอบอ้างอิง ❌ไม่ใช่ชื่อของข้อสอบหรือหลักสูตรการเรียนการสอน

✔️CEFR เป็นแค่แบบแผน ❌ไม่ใช่กฎที่ต้องปฏิบัติ

✔️CEFR เป็นแค่เครื่องมือวัดผล ❌ไม่ใช่วัตถุประสงค์การเรียนรู้

✔️CEFR สามารถให้คำนิยามที่ผู้เรียนสามารถทำได้ในแต่ละระดับ ❌ไม่ได้กำหนดเป้าหมายที่เจาะจงเกี่ยวกับไวยากรณ์และคำศัพท์ในแต่ละภาษา


EdusoftX English Discoveries Busuu Thailand เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับองค์กร ทำความรู้จักกับกรอบมาตรฐานสากล CEFR คืออะไร? ใช้วัดความสามารถทางด้านภาษาจริงหรือ

แล้ว CEFR แต่ละระดับ ต่างกันยังไงนะ?
สามารถสื่อสารได้ประมาณไหน?

เมื่อเรียนจบระดับ Beginner A1 คุณจะสามารถ

 • แนะนำตัวเองกับเพื่อนใหม่ สั่งเครื่องดื่มและอาหารในภาษานั้นๆ ได้
 • ถามและตอบคำถามง่ายๆ ในหัวข้อที่คุ้นเคย
 • เขียนข้อความสั้นๆ และกรอกรายละเอียดส่วนตัวลงในแบบฟอร์ม

เมื่อเรียนจบระดับ Elementary A2 คุณจะสามารถ

 • วางแผนไปเที่ยวกับเพื่อน
 • บรรยายถึงลักษณะของเพื่อนและครอบครัว
 • เข้าใจประเด็นหลักของข้อความต่างๆ และบทสนทนาที่ไม่ซับซ้อน
 • เริ่มสร้างบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่คุ้นเคยได้ยาวมากขึ้น

เมื่อเรียนจบระดับ Intermediate B1 คุณจะสามารถ

 • อธิบายเกี่ยวกับภาพยนตร์และเพลงที่ชอบ รวมทั้งแสดงอารมณ์ผ่านการอธิบายได้
 • แสดงความรู้สึกเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในบทสนทนา เข้าใจเนื้อหาในรายการทีวีเป็นบางส่วนในหัวข้อที่คุ้นเคย
 • พูดคุยในบทสนทนาที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยสามารถให้เหตุผลและอธิบายถึงความคิดนั้นๆ ได้

เมื่อเรียนจบระดับ Upper Intermediate B2 คุณจะสามารถ

 • อภิปรายถึงประเด็นสำคัญที่มีผลต่อคุณ
 • เข้าใจประเด็นหลักและรายละเอียดที่สำคัญในข่าว
 • มีส่วนร่วมในการสนทนาทั้งในหัวข้อที่คุ้นเคยและหัวข้อใหม่มากขึ้น
 • บรรยายหรือเขียนเรื่องราว
 • อธิบายเนื้อเรื่องของภาพยนตร์หรือหนังสือ

เมื่อเรียนจบระดับ Advanced C1 คุณจะสามารถ

 • พูดได้อย่างคล่องแคล่วโดยไม่ต้องพูดซ้ำหรือแสดงความลังเล
 • เข้าใจเนื้อหาในการสนทนาเกี่ยวกับหัวข้อทางสังคม อาชีพ และวิชาการ เช่น ศาสนาหรือความเชื่อทางวัฒนธรรม
 • เขียนบทความที่มีเนื้อหาที่ยากและยาวได้มากขึ้น มีความเข้าใจในคำสละสลวยและภาษาที่เป็นสำนวน
 • แสดงความคิดเห็นโต้แย้งที่มีความเป็นเหตุเป็นผลได้ดี

เมื่อเรียนจบระดับ Advanced C2 คุณจะสามารถ

 • เข้าใจการฟังและการอ่านได้โดยง่าย
 • เข้าใจบทความที่มีเนื้อหาและโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่ซับซ้อน และเข้าใจงานเขียนวรรณกรรม
 • สรุปข้อมูลและข้อโต้แย้งจากแหล่งที่มาต่างๆ และนำเสนอได้อย่างสอดคล้องและมีความกระชับ 
 • สื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ คล่องแคล่ว และแม่นยำได้เทียบเท่ากับเจ้าของภาษา รวมถึงสามารถแยกแยะความหมายที่ใกล้เคียงกันของสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนได้

สอบวัดระดับความสามารถทางภาษากับ EdusoftX

อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว หากท่านใด หรือองค์กรใด สนใจสอบวัดระดับทางภาษา EdusoftX มีบริการสอบและจัดสอบอย่างครบวงจร ด้วยข้อสอบที่ได้มาตรฐานตามกรอบ CEFR สามารถวัดทักษะได้ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ และคำศัพท์ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการจัดสอบ หรือสอบถามข้อมูบเพิ่มเติมได้ที่ …

Share This :

Find out how far your educational institutions can go with language learning from EdusoftX