EdusoftX Busuu Thailand - Upskill your workforce with Busuu AI-powered language learning application อัปสกิลบุคลากรและพนักงาน ของคุณด้วยแอปพลิเคชัน เรียนภาษา อังกฤษสำหรับองค์กร

Upskill บุคลากรของคุณด้วยการ "เรียนภาษา"
ผ่าน Busuu, AI-Based Application

ในปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็น Soft Skill สำคัญที่จะเข้ามาช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ทีมของคุณในหลายๆ ด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะการสื่อสาร การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทีม ไปจนถึงความสามารถในการรับมือกับคู่สนทนาที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การเรียนรู้ภาษายังมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างโอกาสด้านการทำงานของพนักงานแต่ละรายได้อีกด้วย

เมื่อพูดถึงเรื่องของการพัฒนาทักษะบุคลากร สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือการทำให้การเรียนรู้มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ เพื่อที่พนักงานจะสามารถปรับตารางเวลาการเรียนเข้ากับตารางเวลาชีวิตของพวกเขาได้อย่างเหมาะสม 

Busuu แอปพลิเคชันเรียนภาษาที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามระดับความสามารถของตกเอง ทุกเวลาที่สะดวก

วิธีการเรียนรู้ของ Busuu เน้นไปที่หลักการออกแบบการเรียนรู้ 3 ข้อ คือ

Busuu ใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเสริมสร้างทักษะทางภาษาแบบเชิงรุก ด้วยการประเมินระดับความรู้ของผู้ใช้งานด้วยชุดคำถามเพียงไม่กี่ข้อ ซึ่งจะช่วยในการกำหนดระดับ CEFR ที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียนแต่ละคน นอกจากนี้ AI ยังสามารถประเมินความสามารถด้านไวยากรณ์และคำศัพท์ของผู้เรียนเพื่อตรวจสอบและกำหนดทักษะที่ต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมได้อีกด้วย ทำให้การเรียนภาษากลายเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย

 

Live Class

นอกจากเทคโนโลยี AI แล้ว การนำภาษาไปใช้สื่อสารกับบุคคลในชีวิตจริงก็ไม่ควรที่จะถูกละเลย  ผู้เรียนสามารถใช้เครดิตที่มีในการเข้าเรียนคลาสสอนสด (Live Class) ด้วยการสื่อสารกับเจ้าของภาษาตัวเป็นๆ ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพและความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา โดยที่ผู้เรียนจะสามารถนัดตารางเวลากับครูผู้สอนได้โดยตรง พร้อมระบุหัวข้อการเรียนรู้หรือสิ่งที่คาดหวังที่จะได้รับจากการเรียน เช่น การพูดคุยในชีวิตประจำวัน การเขียนอีเมล หรือแม้กระทั่งการกำหนดหัวข้อการเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจงกับสายงาน การเรียนคลาสสอนสดจึงเป็นช่องทางการเรียนช่องทางหนึ่งที่สามารถถูกนำมาปรับใช้เพื่อสร้างประโยชน์แก่บุคลากรและองค์กรของคุณได้อย่างมหาศาล

Study Plan

ด้วยความสามารถในการสร้างแผนการเรียนรู้ (Study Plan) เฉพาะบุคคล ผู้เรียนสามารถที่จะติดตามความคืบหน้าของการเรียนรู้ได้จากบัญชีผู้ใช้ส่วนบุคคล และรับใบรับรอง (Certificate) ในแต่ละระดับ นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกว่าการเรียนรู้นั้นเป็นไปตามแผนการมากน้อยเพียงใดได้อีกด้วย  

Management Platform

บนแพลตฟอร์มการจัดการของ Busuu แผนก HR หรือผู้รับผิดชอบสามารถที่จะตรวจสอบความคืบหน้าของพนักงานแต่ละรายว่าต้องการการพัฒนาทักษะในส่วนใดเพิ่มเติมอีกบ้าง หากพบว่าพนักงานบางรายสามารถเรียนรู้ผ่านคลาสสอนสดได้ดีกว่าการเรียนรู้ด้วยตนเอง คุณสามารถที่จะเพิ่มเครดิตคลาสสอนสดให้กับพนักงานคนดังกล่าวได้

และที่ EdusoftX เรามุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างความสามารถทางภาษาให้กับทุกคน ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เริ่มต้นเรียนหรือผู้ที่พูดได้หลายภาษาแล้วก็ตาม ด้วยคอร์สที่ถูกออกแบบมาโดยผู้เชี่ยวชาญ แผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคล ห้องเรียนสด และการรู้คำศัพท์และไวยากรณ์ด้วยเทคโนโลยี AI ผู้เรียนทุกระดับจึงสามารถที่จะเข้าถึงการเรียนรู้ภาษาได้ทั้งสิ้น มาเพิ่มพูนทักษะให้กับบุคลากรของคุณไปพร้อมๆ กันได้แล้ววันนี้

HR ท่านใดที่สนใจ Upskill พนักงานด้วยการเรียนภาษา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

📌Line: @edusoftxth

📌Tel: 02 241 6870

 
Share This :

Find out how far your educational institutions can go with language learning from EdusoftX