EdusoftX เรียนภาษาอังกฤษออนไล์ Blog Post the 3 Cs to improve business efficiencies via language learning 3 Cs ที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการเรียนภาษา

3 Cs ที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ผ่านการเรียนภาษา

“การเรียนภาษาอื่นไปจะมีประโยชน์กับธุรกิจของเราได้อย่างไรนะ?”

ถ้าหากคุณกำลังสงสัยในสิ่งนี้ ลองค่อยๆ คิดดูอีกทีดีไหม? การเรียนภาษาใหม่มีประโยชน์หลากหลายด้านมากจนคุณจะต้องเซอร์ไพรส์ที่รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ จากการเรียนภาษานี้มีอิทธิพลต่อบริษัทของคุณได้มากขนาดไหน

มาดูกันเลยว่า “3 Cs” ที่ประกอบไปด้วย Culture, Communication, และ Confidence จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในเชิงธุรกิจให้กับคุณได้อย่างไรบ้าง และจะเป็นประโยชน์แค่ไหนถ้าหากองค์กรของคุณเป็นองค์กรที่สื่อสารได้หลากหลายภาษา 

Culture (วัฒนธรรม)

‘หากเปรียบเทียบบริษัทกับเครื่องจักรเครื่องหนึ่ง วัฒนธรรมองค์กรก็คงจะเป็นน้ำมันที่ช่วยหล่อลื่นฟันเฟืองแต่ละตัว และทำให้เครื่องจักรนั้นทำงานได้อย่างไม่ติดขัด’ ไม่ว่าบริษัทของคุณจะเป็นบริษัทเล็กหรือใหญ่ การมีวัฒนธรรมองคร์กรที่ดีและชัดเจนจะช่วยขับเคลื่อนการทำงานของทุกคนได้เป็นอย่างดี ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อทุกคน ทั้งกับตัวองค์กรเอง ผู้บริหาร และพนักงาน

ในการร่วมมือและช่วยเหลือกันในระหว่างการเรียนภาษา พนักงานจะได้ลดกำแพง เปิดใจ และค้นพบคุณค่าของการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ยังได้ระดมสมอง สร้างสัมพันธ์ระหว่างคนในทีม สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างบรรยากาศดีๆ และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่น่าสนุกเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทีมอีกด้วย ทำให้การดำเนินงานโดยรวมของบริษัทมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

จำไว้ว่าทีมที่มีความสุขและแน่นแฟ้น แล้วยังสื่อสารได้หลากหลายภาษา จะนำพามาแต่สิ่งดีๆ มาให้กับธุรกิจของคุณอย่างแน่นอน!

Communication (การสื่อสาร)

รู้หรือไม่? ว่าการเรียนภาษาที่สอง (หรือสาม สี่ ห้า) ก็มีส่วนช่วยให้เราสามารถสื่อสารภาษาแม่ได้ดียิ่งขึ้นด้วย

ในการเรึยนภาษาใหม่ๆ เราไม่ได้เรียนรู้แค่เพียงคำศัพท์ใหม่เท่านั้น แต่ยังต้องเรียนรู้รูปประโยคและไวยากรณ์ของภาษานั้นๆ ด้วย ทำให้เราอาจตระหนักถึงการใช้หลักภาษาเหล่านี้ในภาษาแม่ด้วยเช่นกันโดยที่อาจนึกไม่ถึงมาก่อน นั่นเป็นเพราะการเรียนภาษาใหม่ทำให้เราสามารถเชื่อมโยงความเหมือนความเหมือนและมองเห็นข้อแตกต่างระหว่างสองภาษา ทั้งยังได้รับรู้ภาษาแม่จากมุมมองใหม่ๆ อีกด้วย สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้หลายภาษา ไม่ใช่แค่ในภาษาเดียวเท่านั้น 

การได้เรียนรู้ภาษาอื่นๆ ก็หมายความว่าพนักงานของคุณจะสามารถสื่อสารกับคนที่หลากหลายขึ้นในโปรเจกต์ใหม่ๆ รับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน และเข้าใจปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากความหลากหลายทางวัฒนธรรม บรรยากาศการทำงานที่ดีและน่าเชื่อถือทำให้มีการสื่อสารแบบเปิดเผยมากขึ้น การเข้าใจกันและความคาดหวังกับแนวทางที่ชัดเจนจะส่งผลดีในระยะยาว

การมีบุคลากรที่สือสารได้ดีเป็นผลดีต่อบริษัท ความขัดแย้งจะน้อยลง ในขณะที่วิธีการแก้ไขความขัดแย้งจะมีมากขึ้น และการสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงานที่มากขึ้นก็หมายถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และผลงานใหม่ๆ มากขึ้นในระยะยาวด้วย

Confidence (ความมั่นใจ)

เวลาที่คนเรามีความสามารถพิเศษในด้านใดด้านหนึ่ง เราจะมีความมั่นใจมากขึ้น ซึ่งการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศก็นับเป็นความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งด้วยเช่นกัน

ความมั่นใจสามารถเชื่อมโยงไปถึงว่าคนเราจะทำงานได้ดีแค่ไหน และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานแค่ไหนด้วย ยิ่งทีมของคุณมีความมั่นใจ ทีมก็จะสร้างประโยชน์ได้ดีต่อทั้งตัวเองและบริษัทได้ยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น คนที่มีความมั่นใจ ไม่ค่อยสงสัยในความสามารถตัวเอง มักจะทำงานได้ดีกว่าคนที่ใช้เวลาส่วนมากไปกับการวิตกกังวลในความสามารถตัวเอง คนที่มีความมั่นใจมักรู้สึกสบายใจในการทำงานกับคนอื่นมากกว่า และใช้ความสามารถที่มีในการมองหาความคิดริเริ่มใหม่ๆ และชาเลนจ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ ดังนั้น การเรียนภาษาจึงเป็นหนึ่งในแนวทางที่มอบความสนุก และช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานของคุณไปพร้อมๆ กัน

“Culture, Communication, Confidence” เพียงแค่ 3 ข้อนี้ก็มากพอแล้วที่จะหาเหตุผลในการพัฒนาองค์กรของคุณให้ดีขึ้นได้ด้วยการเรียนภาษา นี่ยังไม่ได้พูดถึงประโยชน์ด้านอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหา การส่งเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาความจำ และเพิ่มทักษะความสามารถในการทำหลายสิ่งพร้อมกัน ท้ายสุดแล้ว การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะมีประโยชน์กับองค์กรของคุณในระยะยาวอย่างแน่นอน พนักงานที่ความมั่นใจและมีความสามารถจะสามารถทำงานได้เป็นอย่างดีและเพิ่มผลประกอบการขององค์กรของคุณได้

สนใจเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

📌Line: @edusoftxth

📌Tel: 02 241 6870


Share This :

Find out how far your educational institutions can go with language learning from EdusoftX