EdusoftX Busuu Thailand English Discoveries โครงการพัฒนาศักยภาพ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ CEFR เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ EdusoftX's Memories in October 2023

EdusoftX's Memories in October 2023

รวมภาพกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษที่ EdusoftX ได้มีโอกาสไปทำกิจกรรมกับสถานศึึกษาต่างๆในเดือนตุลาคม

เมื่อปลายเดือนกันยายนและ เดือนตุลาคมที่ผ่านมา EdusoftX ได้มีโอกาสไปทำกิจกรรมหลากหลายรูปแบบกับทางสถานศึกษา
ขอบคุณมหาวิทยาลัยและโรงเรียนชั้นนำต่างๆ ที่ไว้วางใจใช้บริการ Language Learning Platforms อย่าง English Discoveries และ Busuu กันอย่างต่อเนื่อง และให้ทางบริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้ รวมถึงกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับน้องๆ นิสิต นักศึกษา เปิดโอกาสให้ได้ใช้ภาษาและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

ซึ่งกิจกรรมที่ EdusoftX ได้เข้าไปมีส่วนร่วมมีทั้ง การอบรมภาษาภายใต้หัวข้อต่างๆ และการได้ไปแนะนำแพลตฟอร์มการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ถูกพัฒนาโดยองค์กร ETS ผู้สร้างแบบทดสอบ TOEIC และ TOFEL อย่าง English Discoveries และ EDPT (English Discoveries Placement Test) แบบทดสอบวัดระดับทางภาษาที่ได้มาตรฐานจาก CEFR

ชมภาพและบรรยากาศในการทำกิจกรรมพร้อมกันข้างล่างได้เลยค่ะ

กิจกรรมแรกที่ทาง  EdusoftX  ได้ไปจัดคือการอบรมหัวข้อ  “การสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ภาษาอังกฤษ”   ให้กับนักศึกษา 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้วยความร่วมมือจากครูภาษาอังกฤษ Influencer ชื่อดัง  

ครูคชา เธียรวิชญ์ ปรีประดิษฐ์ มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

EdusoftX Busuu Thailand English Discoveries โครงการพัฒนาศักยภาพ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ CEFR เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ EdusoftX's Memories in October 2023
EdusoftX Busuu Thailand English Discoveries โครงการพัฒนาศักยภาพ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ CEFR เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ EdusoftX's Memories in October 2023

The other memorable event at PIM เก็บตกภาพบรรยากาศงาน GE Fun Fair “Carniwow” 

ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ทางทีมงาน EdusoftX ได้มีโอกาสไปออกบูธเพื่อจัดกิจกรรมสนุกสนาน

พร้อมให้ความรู้ในการพัฒนาทางภาษาอังกฤษ และแจกของรางวัลมากมายให้กับนักศึกษา

EdusoftX Busuu Thailand English Discoveries โครงการพัฒนาศักยภาพ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ CEFR เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ EdusoftX's Memories in October 2023

 การอบรมภายใต้หัวข้อการใช้สื่อดิจิทัลและวัสดุทางการศึกษา เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทาง EdusoftX ได้ไปจัดกิจกรรมให้กับครูผู้สอนในวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง เพื่อให้ครูผู้สอนทุกท่านได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

EdusoftX Busuu Thailand English Discoveries โครงการพัฒนาศักยภาพ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ CEFR เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ EdusoftX's Memories in October 2023

มาต่อกันที่กิจกกรรมแรกที่ทาง EdusoftX ได้ไปจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้งานแพลตฟอร์มการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

English Discoveries ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้นักศึกษากับทาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

English  Discoveries  แพลตฟอร์มการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ครบวงจรในการพัฒนาภาษาอังกฤษ  สำหรับการเรียนแบบ

ผสมผสาน (Hybrid Learning) จากองค์กร ETS ผู้จัดทำข้อสอบ TOEFL และ TOEIC ที่เป็นระบบเรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์

 (Self-paced Learning) ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลาตลอด 24 ชม บน Cloud Technology

EdusoftX Busuu Thailand English Discoveries โครงการพัฒนาศักยภาพ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ CEFR เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ EdusoftX's Memories in October 2023

ยังมีกิจกรรมที่ทาง EdusoftX ได้ไปจัดกิจกรรม Onsite จัดตั้งการทดสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษผ่านแพลตฟอร์ม 

English Discoveries Placement Test (EDPT) สำหรับบุคลากร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

English Discoveries Placement Test (EDPT) ระบบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ จากองค์กร ETS ผู้สร้างแบบทดสอบ TOEFL และ TOEIC อ้างอิงตามกรอบ  CEFR  ครอบคลุม 3 ทักษะที่จำเป็น  ทั้งการอ่าน  การฟัง  ไวยากรณ์และคำศัพท์ มีระบบคลังข้อสอบ (Test Bank) ป้องกันข้อสอบซ้ำและการทุจริต รู้ผลทันทีเมื่อสอบเสร็จ พร้อมรายงานผลสอบรายบุคคล และรายงานผลคะแนนแบบภาพรวมของสถาบัน 

ทางทีม EdusoftX ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ไว้วางใจให้ทางทีมได้ดูแลการจัดตั้งโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ และกิจกรรมในการบูรณาการภาษาอังกฤษทั้งของบุคลากร และของนักศึกษา  นักเรียนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

สุดท้ายนี้ พบกันใหม่ในอีเวนต์ต่อไปนะคะ จะเป็นงานอะไร ที่ไหน หรือจะมีกิจกรรมอะไรดีๆ ที่ทาง EdusoftX ได้เตรียมไว้ให้กับทุกท่าน สามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวของพวกเราได้ทาง Facebook และ LinkedIn

สนใจเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

📌Line: @edusoftxth

📌Tel: 02 241 6870

Share This :

Find out how far your educational institutions can go with language learning from EdusoftX