ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

Banner Our Customer

นายธนะวัฒน์ วรรณประภา

 

 

"เป็นคนที่สนใจและชอบภาษาอังกฤษมาตั้งแต่สมัยเด็กๆ แต่ด้วยว่าเป็นคนต่างจังหวัด  การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเมื่อสมัยอดีตที่ผ่านมาจะไม่ค่อยมีปรสิทธิภาพดีเท่าที่ควร และครูที่สอนก็ไม่เพียงพอ ทำให้ตัวเรามีพื้นฐานภาษาที่ไม่ค่อยดี และสมัยนั้นสื่อการเรียนการสอนก็ไม่ค่อยมีเหมือนปัจจุบัน  เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา  ผมได้รู้จักโปรแกรม EDO แต่ด้วยภาระงานที่มีมากมายเหมือนกับทุก ๆ ท่าน  จึงยังไม่ได้เข้าใช้อย่างจริงจัง  เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีโอกาสได้ใช้โปรแกรม EDO ประมาณ 3 ชั่วโมงในช่วงเช้า เพื่อทดสอบความสามารถทางภาษาในช่วงบ่าย  เมื่อมีการประกาศผลการสอบ  ผมมีความพึงพอใจในคะแนนที่ได้  ถึงแม้มันจะไม่ผ่านตามเกณฑ์แต่ก็ได้คะแนนสูงทีเดียว เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนเข้าโปรแกรมเพียง 3 ชั่วโมง   "