ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

Banner Our Customer

นาย นัฐพงษ์ วิโลจนบุตร

ทักษะด้านภาษาอังกฤษผมค่อนข้างอ่อนมาก หลังจากที่ผมได้เรียนภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม English Discoveries ทักษะด้านภาษาอังกฤษผมก็เริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ  ผมได้เข้าไปเรียนรู้ทักษะด้านต่างๆในโปรแกรม โดยเฉพาะทักษะการอ่านและการฟัง ซึ่งทำให้ผมเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียนได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน  สามารถจับ Key words ในเนื้อเรื่องที่อ่านได้ สุดท้ายผมก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆ พี่น้องทุกๆคนนะครับที่อยากจะพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ  ลองเข้ามาเรียนรู้อังกฤษด้วยตนเองจากโปรแกรม  English Discoveries online