ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

Banner News & Activities

อบรมวิธีการใช้งานโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ English Discoveries Online วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมแนะนำโปรแกรม English Discoveries Expert เป็นสื่อ e-learning โปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษและเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองให้กับคณะครู อาจารย์

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมแนะนำโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ English Discoveries Online ให้กับโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...