ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

Banner News & Activities

อบรมแนะนำ การใช้โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ English Discoveries Expert เป็น สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สามารถเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมแนะนำ การใช้โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ English Discoveries Expert เป็น สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สามารถเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมแนะนำ การใช้โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ English Discoveries Expert เป็น สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สามารถเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม English Discoveries Expert Version 2.1 เป็นโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ สามารถเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมแนะนำการใช้งานโปรแกรม English Discoveries Online ให้กับ พนักงานและเจ้าหน้าที่ บริษัท ไทยโอบายาชิ

อ่านเพิ่มเติม...