ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

Banner News & Activities

แนะนำการเข้าใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษ English Discoveries คณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

 

ภาพบรรยากาศการออกบูธ ในงานมหกรรมวิชาการ เทคนิคหาดใหญ่ "Excellent model school" English Zone ระหว่างวันที่ 9 ก.พ.-11 ก.พ. 59 ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการเข้าใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษ English Discoveries ให้กับนักศึกษาพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา วันที่ 18 มกราคม 2560

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการเข้าใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษ English Discoveries คณะเจ้าหน้าที่และอาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 17 มกราคม 2560

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาบุคคลากร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรม English Discoveries ในวันที่ 6 มกราคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการเข้าใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษ English Discoveries  ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...