ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

Banner News & Activities

‎ขอแสดงความยินดีกับน้องนกเอี้ยงด้วยครับ ที่ได้รับทุนการศึกษาจากโปรแกรมภาษาอังกฤษ English Discoveries เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทางทีมงานขอให้น้องประสพความสำเร็จในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์น่ะครับ

อ่านเพิ่มเติม...

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.สุไฮลา หะยีบือราเฮง ในระดับอุดมศึกษาชั้น ม.3/1 ปีการศึกษา 2558 ที่ได้รับรางวัลSoftware English Discoveries Online Full Package เนื่องจากมีความขยัน และเอาใจใส่เป็นพิเศษทั้งนี้ทาง บริษัทไอทีเอ็ดดูซอฟต์ จึงมอบให้เป็นกรณีพิเศษเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 26 วันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์บริการทางวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคตรัง

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมวิธีการเรียนโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ English Discoveries Online   โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ในวันที่ 22 ธันวาคม 2558

 

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมวิธีการใช้งานโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ English Discoveries Expert วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 10 ธันวาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมวิธีการใช้งานโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ English Discoveries Expert วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี จังหวัดปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม...