ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

Banner News & Activities

 บรรยากาศการอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษและบุคลากรทางการศึกษาด้วยรูปแบบสื่อออนไลน์ (English Discoveries Online)

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 ซึ่งมีโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวนทั้งหมด 64 โรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันที่ 17-19มิถุนายน 2559 ทางบริษัทไอทีเอ็ดูซอฟต์ จำกัด ได้จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม English Discoveries Online ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ทางทีมงานต้องขอขอบคุณคณะอาจารย์และนักศึกษาที่ได้ให้ความสนใจอบรมการใช้งานโปรแกรม English Discoveries Onlineเป็นอย่างดีครับ

 

 

 

 

 

 

พี่ๆทุกคนขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับทุนการศึกษาจาก English Discoveries ทุกคนน่ะครับ ขอให้สนุกกับการเรียน English Discoveries ครับ

สำหรับน้องๆที่ไม่ได้รับทุนในครั้งนี้ ก็อย่าเพิ่งเสียใจไปครับ ลองติดตามข่าวทุนดีๆแบบนี้ทาง https://www.facebook.com/edothailand ได้เรื่อยๆครับ

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมแนะนำการใช้งานโปรแกรม English Discoveries Online ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ห้อง Smart Class Room วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 จ.สงขลา

อ่านเพิ่มเติม...

นางสาวสมาพร โสไกร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ เอก การเงิน-การธนาคาร ที่ได้รับทุนการศึกษาของเดือนมีนาคม โดยน้องให้คำจำกัดความว่า "พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่มีเลย จึงต้องพยายามและหมั่นฝึกฝนให้มาก"

อ่านเพิ่มเติม...

ในงานมีสื่อEnglish Discoveries และฺBadanamu ที่จะช่วยเพื่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับปริญญา มีครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไปให้ความสนใจมากมาย โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่ออบรมครูอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษเฉพาะเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...