ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

Banner News & Activities

English Discoveries ร่วมกิจกรรม งาน 100 ปี การศึกษาเอกชน ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Language Learning Innovation Zone

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการใช้งานโปรแกรม Englishdiscoveries เพื่อพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษให้กับผู้บริหารและคณะอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ

อ่านเพิ่มเติม...

ปฐมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทย์ศาตร์ชั้นปีที่1-4 เตรียมความพร้อมในการเรียนรู้โปรแกรมEnglishdiscoveries online เราเจอกันเป็นปีที่2แล้วน่ะครับสู้ๆน่ะครับน้องๆทุกคน

อ่านเพิ่มเติม...

ปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพชั้นปีที่1-4 เตรียมความพร้อมในการเรียนรู้โปรแกรมEnglishdiscoveries online สู้ๆน่ะครับน้องๆทุกคน

อ่านเพิ่มเติม...

กรมชลประทานร่วมกับบริษัทไอทีเอ็ดดูซอฟต์ จัดการสอบวัดระดับความรู้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวางแนวทางในการพัฒนาภาษาอังกฤษของบุคลากรภายในทุกระดับผ่านโปรแกรมEnglishdiscoveries

อ่านเพิ่มเติม...

กรมชลประทานร่วมกับบริษัทไอทีเอ็ดดูซอฟต์ จัดการสอบวัดระดับความรู้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวางแนวทางในการพัฒนาภาษาอังกฤษของบุคลากรภายในทุกระดับผ่านโปรแกรมEnglishdiscoveries

อ่านเพิ่มเติม...