ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

Banner News & Activities

อีกหนึ่งสถาบันที่ให้ความไว้วางใจให้EnglishDiscoveriesเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาภาษาอังกฤษของน้องๆนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี...

อ่านเพิ่มเติม...

อีกหนึ่งสถาบันที่ให้ความไว้วางใจให้EnglishDiscoveriesเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาภาษาอังกฤษของน้องๆนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี...

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จัดโครงการ พัฒนาภาษาอังกฤษ ร่วมกับโปรแกรม English discovery จัดการสอบเพื่อวัดระดับ ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2

อ่านเพิ่มเติม...

โปรแกรม English Discoveries จัดกิจกรรมเพื่อแนะนำโปรแกรมให้กับน้องๆนักศึกษา วิทยาลัยการแพทย์และการสาธารณสุข กาญจนาภิเษก เพื่อยกระดับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ต้องขอขอบคุณน้องๆ ทุกคนที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมให้ดูมีสีสัน และสร้างเสียงหัวเราะ ให้กับทีมงานด้วยนะค๊าาาาาาา ^__^Y

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดให้นักศึกษาปี1,ปี2,ปี3 สอบFinal Test ในระดับ Basic3,Intermediate2,Intermediate3 สู้ๆครับน้องๆทุกคน..

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมการประเมินและพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี สพม. 29 ร่วมกับบริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด โดยใช้แบบทดสอบ English Discoveries Placement Test และ ฝึกฝน พัฒนาต่อเนื่องด้วย English Discoveries Course

อ่านเพิ่มเติม...