ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

Banner News & Activities

นางสาวสมาพร โสไกร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ เอก การเงิน-การธนาคาร ที่ได้รับทุนการศึกษาของเดือนมีนาคม โดยน้องให้คำจำกัดความว่า "พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่มีเลย จึงต้องพยายามและหมั่นฝึกฝนให้มาก"

อ่านเพิ่มเติม...

ในงานมีสื่อEnglish Discoveries และฺBadanamu ที่จะช่วยเพื่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับปริญญา มีครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไปให้ความสนใจมากมาย โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่ออบรมครูอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษเฉพาะเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 16 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทไอทีเอ็ดดูซอฟต์ จำกัดได้มีโอกาศเข้าร่วมงานจัดกิจกรรมและแจกทุนการศึกษาจากการเรียนโปรแกรมภาษา English Discoveries Online ในงานนิทรรศการและการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

อ่านเพิ่มเติม...

ทักษะด้านภาษาอังกฤษผมค่อนข้างอ่อนมาก หลังจากที่ผมได้เรียนภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม English Discoveries ทักษะด้านภาษาอังกฤษผมก็เริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ  ผมได้เข้าไปเรียนรู้ทักษะด้านต่างๆในโปรแกรม โดยเฉพาะทักษะการอ่านและการฟัง ซึ่งทำให้ผมเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียนได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน  สามารถจับ Key words ในเนื้อเรื่องที่อ่านได้

 

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้งานใช้งานผู้ดูแลระบบ English Discoveries Online ให้กับเจ้าหน้าที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์และอาจารย์ผู้สอนภาษาต่างประเทศในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคาร35 ชั้น3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอแสดงความยินดี กับน้องผู้โชคดี ที่ได้รับทุนการศึกษาจาก English Discoveries ประจำเดือนมกราคม ได้แก่ น.ส.พรพรรณ สาลีแก้ว นศ.ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการค่ะ ใครอยากได้รับทุนการศึกษาแบบนี้ ก็หมั่นเข้าไปเรียน English Discoveries กันบ่อยๆนะคะ

อ่านเพิ่มเติม...