ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

Banner News & Activities

แนะนำการใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษ Engdiscoveries ให้กับครูผู้สอนและน้องๆโรงเรียนอนุบาลแม่สาย จ.เชียงรายเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ..ขอขอบคุณที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยายด้วยน่ะครับ

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพการจัดอบรมอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ใช้งานโปรแกรมEnglishDiscoveries

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพการจัดอบรมอาจารย์แต่ละสาขาวิชาและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ที่สนใจลงทะเบียนอบรมเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษร่วมกับโปรแกรมEnglishDiscoveries รุ่นที่2

อ่านเพิ่มเติม...

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ ถวายพวงมาลา และเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในวันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 19.00 น. โดยข้าพเจ้าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุญอย่างหาที่สุดมิได้

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพอบรมการใช้งานโปรแกรมEnglish Discoveries น้องๆหลักสูตรEPชั้นมัธยมศึกษาม.1,ม.2,ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพการอบรมการใช้โปรแกรมEnglishDiscoveries ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่2คณะวิทยาศาตร์และคณะอาจารย์ ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อ่านเพิ่มเติม...