ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

Banner News & Activities

โครงการพัฒนาบุคคลากร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรม English Discoveries ในวันที่ 6 มกราคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการเข้าใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษ English Discoveries  ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพบรรยากาศคณะอาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน เข้าทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษโดยใช้ Program English Discoveries Online 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอแสดงความยินดีกับ น้องปาวีณา แซ่ตัน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ เอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ได้รับทุนการศึกษาจาก English Discoveries ของเดือนสิงหาคม ขอให้สนุกกับการเรียน English Discoveries ครับ "ไม่ได้เก่งภาษาแต่หมั่นขยันฝึกฝนความสำเร็จก็อยู่แค่เอื่อม.."

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการเข้าใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษ English Discoveries  ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาคณะครุศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...

แนะนำวิธีการเข้าใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษ English Discoveries ให้กับคณะอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละภาควิชาและนักศึกษาป.ตรี-ป.เอก  คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุม

อ่านเพิ่มเติม...