ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

Banner News & Activities

ปฐมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทย์ศาตร์ชั้นปีที่1-4 เตรียมความพร้อมในการเรียนรู้โปรแกรมEnglishdiscoveries online เราเจอกันเป็นปีที่2แล้วน่ะครับสู้ๆน่ะครับน้องๆทุกคน

อ่านเพิ่มเติม...

ปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพชั้นปีที่1-4 เตรียมความพร้อมในการเรียนรู้โปรแกรมEnglishdiscoveries online สู้ๆน่ะครับน้องๆทุกคน

อ่านเพิ่มเติม...

กรมชลประทานร่วมกับบริษัทไอทีเอ็ดดูซอฟต์ จัดการสอบวัดระดับความรู้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวางแนวทางในการพัฒนาภาษาอังกฤษของบุคลากรภายในทุกระดับผ่านโปรแกรมEnglishdiscoveries

อ่านเพิ่มเติม...

กรมชลประทานร่วมกับบริษัทไอทีเอ็ดดูซอฟต์ จัดการสอบวัดระดับความรู้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวางแนวทางในการพัฒนาภาษาอังกฤษของบุคลากรภายในทุกระดับผ่านโปรแกรมEnglishdiscoveries

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดอบรมการใช้งานและเข้าสอบเพื่อวัดระดับภาษาโดยผ่านโปรแกรมEnglishdiscoveries ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาตร์,คณะสัตวแพทย์,คณะบริการธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ

อ่านเพิ่มเติม...

แนะนำการใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษ Engdiscoveries ให้กับครูผู้สอนและน้องๆโรงเรียนอนุบาลแม่สาย จ.เชียงรายเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ..ขอขอบคุณที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยายด้วยน่ะครับ

อ่านเพิ่มเติม...