ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

Banner News & Activities

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชลบุรี จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานแผนกต่างๆ ทั้งสาขาชลบุรี และกรุงเทพฯ โดยใช้โปรแกรม English Discoveries เพื่อการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ