ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

Banner News & Activities

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมนักศึกษาครู เพื่อการทดสอบมาตรฐาน TOEIC แบบเข้มข้น Face to Face วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ + English Discoveries Online