ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

Banner News & Activities

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดอบรมชี้แจงแนวปฏิบัติโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62 โดยใช้สื่อ English Discoveries Online (EDO) ประจำปีการศึกษา 1/2562