ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

Banner News & Activities

การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมการประเมินและพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี สพม. 29 ร่วมกับบริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด โดยใช้แบบทดสอบ English Discoveries Placement Test และ ฝึกฝน พัฒนาต่อเนื่องด้วย English Discoveries Course