ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

Banner News & Activities

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.อุบลราชธานี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา และบุคลากรของคณะฯ Face to Face 1st English Training Day และฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม English Discoveries 

อ่านเพิ่มเติม...

English Discoveries ร่วมสนับสนุน เมื่อวันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มรภ.อุบลราชธานี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุรศักดิ์ บุญอาจ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 1-2 เมษายน 2562 นักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทุกขั้นปี เข้าศึกษา ทำความเข้าใจ เรียนรู้ ระบบการเรียนภาษาอังกฤษ English Discoveries เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยยกระดับความสามารถภาษาอังกฤษ ที่ทุกคนมีเป้าหมาย เทียบ CEFR = B2 หรือ TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป 

อ่านเพิ่มเติม...

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดอบรม และสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม English Discoveries เพื่อใช้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในภาคเรียนที่ 2/2561

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ด้วยโปรแกรม English Discoveries สำหรับนักศึกษาทุกคณะ วันที่ 16-17 มี.ค.62

อ่านเพิ่มเติม...