ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

Banner Download

ดาวน์โหลด

Marketing Materials

DESCRIPTION   DATE ADD TOTAL DOWNLOAD DOWNLOAD
โบร์ชัวร์ English Discoveries                                   + EXPAND INFO 14/04/2561  

Service & Support

DESCRIPTION   DATE ADD TOTAL DOWNLOAD DOWNLOAD
User Manual ED Thai + EXPAND INFO 14/04/2561  
User Manual ED Eng + EXPAND INFO 23/04/2561  
TMS Manual ED Thai + EXPAND INFO 27/04/2561  
TMS Manual ED Eng + EXPAND INFO 27/04/2561  
Scope and Sequence ED + EXPAND INFO 27/04/2561  
คู่มื่อการสอบ Placement test + EXPAND INFO 27/04/2561  
การทดสอบ Final Test + EXPAND INFO 27/04/2561  
การใช้งานเมนู Assignments + EXPAND INFO 27/04/2561  
การตรวจแบบฝึกเขียน (Automated Writing Evaluation) + EXPAND INFO 27/04/2561  
การลบ Cache และ Cookie บน Browser + EXPAND INFO 27/04/2561