ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

Banner About Us

เกี่ยวกับเรา

 

          บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด เป็นผู้นำเข้าตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ English Discoveries แต่เพียงผู้เดียว ในประเทศไทย และได้ให้บริการกับลูกค้ามากกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศไทย ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชมงคล โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นต้น 

 

          English Discoveries เป็นซอฟต์แวร์สอนภาษาอังกฤษ ในรูปแบบของทั้ง Online และ Offline ที่เป็นทั้งบทเรียนออนไลน์ และสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ถูกพัฒนาภายใต้องค์กร ETS (Educational Testing Services) แห่งสหรัฐอเมริกา เป็นองค์กรชั้นนำซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 60 ปี ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในด้านการพัฒนา วิจัย บริหารจัดการ และให้คะแนนข้อสอบประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษ มากกว่า 50 ล้านฉบับต่อปี เช่น แบรนด์ข้อสอบ TOEFL® TOEIC®มากกว่า 180 ประเทศทั่วโลก มีผลประกอบการมากกว่า 1,400 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี

          บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ด้านการตลาดการศึกษามามากกว่า 15 ปี โดยเน้นรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ e-learning เรามีความภูมิใจนำเสนอผลิตภัณฑ์ และการให้บริการทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาแบบครบวงจร ทั้งในด้านการอบรมภาษาต่างประเทศ การออกแบบวางระบบห้องปฏิบัติการทางภาษาแบบมัลติมีเดีย วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เริ่มต้นจากเราจะนำความต้องการและปัญหาของลูกค้ามาประกอบกับการวิเคราะห์ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ของเรา เพื่อผลิตโปรแกรมที่มีเนื้อหา กิจกรรม และเครื่องมือบริหารจัดการ ตอบรับความต้องการของลูกค้าทุกภาคส่วนได้อย่างครบถ้วน และสมบูรณ์แบบ

          สิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุดเสมอมา คือ การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า โดยทีมงานของบริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด ที่มีความมุ่งมั่น และตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อมอบประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้าของเรา