ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

ระบบติดตามความก้าวหน้า และความสำเร็จของผู้เรียน
 • ระยะเวลาในการเข้าใช้งานของผู้เรียน
 • คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียน
 • ภาพรวมของหน่วยการเรียน และทักษะทางภาษาของผู้เรียน
 • ผลสอบวัดระดับทางภาษา (Placement Test)
 • ผลสอบกลางภาค (Midterm Test) และ
 • สอบปลายภาค (Final Test)
 • รายงานรายบุคคล กลุ่ม หรือทั้งห้อง
 • (สามารถ Export ใน File .xlsx)
เครื่องมือประเมินการออกเสียงอัตโนมัติ
 • ให้คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบกับการออกเสียง
 • ของเจ้าของภาษา
 • ให้ข้อมูลป้อนกลับระดับคำพูด และให้คะแนนประโยค
 • โดยใช้รหัสสี
 • อัดเสียงพูดได้ถึง 8 ครั้ง
 • ผู้เรียนสามารถส่ง file เสียงไปยังระบบของผู้สอน
 • เพื่อรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เครื่องมือประเมินทักษะการเขียนอัตโนมัติ
 • เครื่องมือที่องค์กร ETS ใช้ตรวจข้อสอบ TOEFL และ TOEIC
 • ใช้ประเมินกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนทั้ง 68 แบบฝึกหัด
 • ให้ข้อมูลอัตโนมัติเกี่ยวกับ การใช้ภาษา และความถูกต้อง
 • ของไวยากรณ์ ฯลฯ
 • ผู้เรียนสามารถส่ง File งานไปที่ระบบของครูผู้สอน
 • เพื่อรับการประเมินอีกครั้ง

สินค้าและบริการ

โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ English Discoveries Online

โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ English Discoveries Online

โซลูชั่นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ และ สื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย ที่สามารถใช้ได้ทั้งระบบ Internet และ Intranet

English Discoveries Expert (EDE)

English Discoveries Expert (EDE)

เป็นบทเรียนภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาครอบคลุม กว้างขวางที่ตอบโจทย์ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้แก่สถาบันการศึกษาได้เป็นอย่างดี

ข่าวสารและกิจกรรม

21
เม.ย.2562
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.อุบลราชธานี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา และบุคลากรของคณะฯ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.อุบลราชธานี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา และบุคลากรของคณะฯ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.อุบลราชธานี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา และบุคลากรของ...

21
เม.ย.2562
Face to Face 1st English Training Day Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University

Face to Face 1st English Training Day Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University

Face to Face 1st English Training Day Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University 

03
เม.ย.2562
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ยกระดับความสามารถภาษาอังกฤษ CEFR ด้วยโปรแกรม English Discoveries

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ยกระดับความสามารถภาษาอังกฤษ CEFR ด้วยโปรแกรม English Discoveries

วันที่ 1-2 เมษายน 2562 นักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทุกขั้นปี เข้าศึกษา ทำความเข้าใจ เร...

วีดีโอแนะนำการใช้งาน